Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Drainagemortel - Cementgebonden waterdoorlatende legmortel

Varistone Drainagemortel is een waterdoorlatende legmortel op basis van (tras)cement, geschikt voor het leggen van allerlei soorten bestrating waar een vaste opbouw gewenst is.
Drainagemortel wordt door Varistone exclusief geleverd met een tweekamer silo-systeem, waarin het split of grind en het bindmiddel gescheiden worden aangeleverd.
Onder andere de snelheid waarmee projecten ten uitvoer kunnen worden gebracht en de ergonomische omstandigheden waaronder men werkt zijn grote voordelen van dit systeem.

Eigenschappen

- Hoge waterdoorlatendheid
- Stabiele onderopbouw
- Minder capillaire werking
- Minder vorstschades
- Constante kwaliteit
- Minder manuren
- Projecten sneller gereed
- Geen stofontwikkeling
- Ergonomisch werken

Technische specificaties

Basis:Wit grind 4/8 mm (TDM 4-8 WG), Japans split 2/6 mm (DM 2-6 en TDM 2-6)
Bindmiddel:Portlandcement CEM I 52,5 N en additieven (DM), trascement CEM II B/P 32,5 R en additieven (TDM)
Soortelijk gewicht:Ca. 1,75 kg/dm³
Verwerkingstijd:Ca. 2 uur
Druksterkte:Ca. 20,0 N/mm² (DM), ca. 17,0 N/mm² (TDM), de druksterkte kan verhoogd of verlaagd worden door toevoeging van meer of minder bindmiddel. Dit wordt af fabriek ingesteld en eventueel vooraf te bepalen door opdrachtgever.
Inhoud:Ca. 20.000 kg (12 m³)
Leeg gewicht:Ca. 2.500 kg
Motorvermogen:1.500 Watt
Stroomaansluiting:380 V - 32A/4-polige stekker
Wateraansluiting:¾" slang met GEKA-aansluiting
Afmeting:2,50 x 2,50 x 6,20 mtr (L x B x H)

Voorwaarden

- Zorg voor een voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond
- Egaliseer en verdicht de onderliggende zandlagen of indien noodzakelijk gebroken puinlaag
- De juiste ondergrond is afhankelijk van de te verwachten verkeersbelasting en afhankelijk van de toepassing
- Nader bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn

Verwerking

Bij levering wordt een volle silo middels een speciale vrachtauto in verticale stand geplaatst op een door de afnemer aan te wijzen locatie. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat de toegangsweg tot deze locatie en de locatie zelf ten alle tijden goed toegankelijk zijn voor de vrachtauto met een beladen silo. (brutogewicht ca. 35 ton) De ondergrond moet zodanig zijn voorbereid dat de silo (brutogewicht ca. 23 ton) direct kan worden geplaatst. Indien de silo moet worden geplaatst op niet verdichte grond, dan dient een opstelvloer te worden aangebracht bestaande uit Stelconplaten, stalen rijplaten, bielzen of gelijkwaardig materiaal met een minimale afmeting van 2.50 x 2.50 m. Bij vervolgleveringen moet naast de locatie van de eerst aangevoerde silo (of in de buurt daarvan) een extra locatie aanwezig zijn, welke eveneens aan bovenstaande eisen moet voldoen. Bij vervolgleveringen wordt eerst de nieuwe volle silo geplaatst en daarna de lege silo meegenomen. De afnemer is ten volle verantwoordelijk voor een adequate opstelling van de silo's. Hij moet gedurende de standtijd, vooral tijdens of na ongunstige klimatologische omstandigheden, zoals hevige regenval, invallende dooi, enz., goed letten op de loodrechte stand van de silo en indien noodzakelijk voorzieningen treffen waardoor de loodrechte stand van de silo gewaarborgd blijft.

De afnemer dient t.b.v. de ingebruikstelling van de silo zorg te dragen voor de aansluiting van electriciteit (voedingskabel, 380 V - 32A / 4-polig) en voor de levering van aanmaakwater middels een ¾" waterslang met GEKA-koppeling. Zie ook de instructies aan de binnenzijde van de schakelkastdeur.
Indien noodzakelijk kan bij eerste ingebruikname een medewerker van Varistone BV aanwezig zijn voor instructie.

De afnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud conform de instructie aan de binnenzijde van de schakelkastdeur. Dit bestaat in hoofdzaak uit het elke dag reinigen van de dwangmenger bij einde werktijd en vóór het wisselen van de silo (bij stalen mengers). Bij een onderhoudsvriendelijke menger verdient ook het dagelijks schoonmaken de voorkeur, doch in ieder geval minimaal 2 x per week en natuurlijk ook vóór het wisselen van de silo. Verder dient de bindmiddel-uitstort regelmatig met bijgeleverd steekmes te worden gereinigd.

In geval van onzekerheid betreffend de aansluiting, alsmede bij storingen kan de afnemer telefonisch hulp inroepen van onze technische dienst. Indien de onzekerheid telefonisch niet kan worden weggenomen of de storing niet op deze wijze kan worden verholpen, zal onze technische dienst zo spoedig mogelijk ter plaatse komen.

In de schakelkast is een urenteller ingebouwd die de draaitijd van de silo in honderdsten van uren registreert. Door middel van deze urenteller en de bijbehorende instructies van de leverancier kan de afnemer bepalen, mede afhankelijk van het werktempo, wanneer de silo haar leegstand nadert. De hoeveelheden grind of split en bindmiddel zijn zodanig bemeten dat het grind- of splitcompartiment eerder leeg is dan het bindmiddelcompartiment. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om op grond van bovenstaande gegevens te zorgen voor het tijdig eindigen van de mortelproductie en het tijdig bestellen van een vervolglevering.

Daar aan de Varistone Drainagemortels geen stoffen zijn toegevoegd die de bindtijd van het bindmiddel beïnvloeden is de verwerkingstijd van deze drainagemortel ± 2 uur, afhankelijk van de mortelsamenstelling en de omgevingstemperatuur. Gelet op bovenstaande dient bij niet continue mortel-afname de menger na de laatste charge steeds, conform de instructies aan de binnenzijde van de schakelkastdeur, leeggedraaid te worden. Toevoegingen van hulpstoffen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan !

Verpakking

In tweekamer silo-systeem van ca. 20.000 kg

Verbruik

Ca. 140 kg/m² bij laagdikte van 8 cm

Houdbaarheid

Ca. 12 maanden na levering

Opmerkingen

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Overige informatie

Bij gebruik van drainagemortel dient men de bestrating ook te leggen met behulp van Varistone TH hechtmortel. Breng telkens niet meer drainagemortel aan dan er bestrating gelegd kan worden, voordat de mortel begint uit te harden. De voegen bij voorkeur voegen met een waterdoorlatende voegmortel.

Informatiebladen

Accessoires

-

VAR-000248

Varistone TH

Instructiefilms

Verwerking Varistone Drainagemortel
Artikelnummer Omschrijving Kleur Verpakking Eenheid Prijs Particulier
incl BTW
VAR-000236
VAR-000236
Varistone DM 2-6 Grijs Silo TON € 294,05
VAR-000237
VAR-000237
Varistone TDM 2-6 Grijs Silo TON € 336,35
VAR-000239
VAR-000239
Varistone TDM 4-8 WG Grijs Silo TON € 336,35
Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.