Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Varistone BBL - Betonbandenlijm

VARISTONE BBL is een lijmmortel voor de verlijming van betonelementen in vluchtheuvels, verlijming van verkeersgeleidingspalen, betonnen bloembakken, platen van beton en natuursteen. Varistone BBL is tevens geschikt voor het vullen van voegen tussen betonelementen.

Eigenschappen

- Hecht direct op droog of vochtig beton en asfalt
- Als voegmortel tussen betonbande
- Bestand tegen dooizouten en olie
- Egaliseert oneffenheden
- Eenvoudig te verwerken
- Makkelijk te reinigen

Technische specificaties

Dichtheid:1,6 kg/dm3
Dichtheid van de uitgeharde mortel:1,8 kg/dm3
Korrelgrootte:tot 2 mm
Laagdikte:van 5 tot 10 mm
Treksterkte:2,3 N/mm² (op beton)
Treksterkte:1,5 N/mm² (op asfalt)
Buigtreksterkte:8 N/mm²
Druksterkte:30 N/mm²
Dynamische Elasticiteitsmodulus:17.000 N/mm²
Verwerkingstijd:60 minuten
Verwerkingstemperatuur:+ 5°C tot + 35°C
Open tijd voor verlijming:10 minuten
Corrigeertijd van de elementen:tot 20 minuten
Belastbaar:na 8 uur
Bestendigheid tegen vuur:M0 (onbrandbaar)
Kleur:Grijs

Voorwaarden

Geschikte ondergronden:
- Beton
- Asfalt
- Gietasfalt

Uitsluitend op horizontale oppervlakken

Verwerking

Aanbevelingen:
Oppervlak vooraf met water reinigen
Gereedschap van te voren natmaken

Voorbereiding:
Bepaal de plaats van de te verlijmen objecten.
De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn.
Verwijder alle hechtingsverminderende bestanddelen (mortelresten, olie, stof, markeringsverven op de rijweg). De reinigingsmethode dient te worden afgestemd op de aard van de vervuiling.
Verwijder stof m.b.v. perslucht of hogedruk water
Beton voornatten
Oneffenheden tot 10 mm egaliseren met Varistone BBL
Doordroogtijd: 24 uur

Mengen:
17 % water of 4,2 ltr per zak van 25 kg
Mengen met electrische menger (500 o/min) in een emmer of mengen in een betonmenger tot een plastische consistentie.

Verwerking:
De gemengde Varistone BBL verdelen met een troffel of spaan in een laagdikte van ca. 1 cm over het vooraf bepaalde gebied. Het product moet zodanig over het oppervlak verdeeld zijn, dat een volledige verlijming van het element op de ondergrond mogelijk is. Daarbij moeten alle oneffenheden in de ondergrond gevuld zijn. Vervolgens de lijmlaag met een middelbedspaan in een hoek van 45° doorkammen.

Verlijmen:
Direct het betonelement in de verse lijmmortel aanbrengen; onder het element moet de mortellaag ca. 3 mm dik zijn. Met een rubberhamer het element in de gewenste positie brengen. Zo gauw het element gefixeerd is, kunnen de voegen met Varistone BBL gevuld worden.
Niet verwerken op bevroren ondergronden.
Niet verwerken op ondergronden die mogelijkerwijs kunnen bevriezen tijdens de doorharding, dooiende ondergronden, natte ondergronden en warme ondergronden.

Verpakking

Zakken van 25 kg
48 zakken per pallet

Verbruik

Als lijmmortel: 2,0 kg/m2 per mm laagdikte
Als voegmortel: 2,5 kg per m¹ (bij banden van 25 cm breed)

Houdbaarheid

Ten minste 12 maanden bij een droge, vorstvrije opslag in de originele verpakking

Waarschuwing

- Irriterend voor de ademhalingswegen
- Irriterend voor de huid
- Gevaar voor ernstig oogletsel
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Stof niet inademen
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
- Draag geschikte beschermende kleding, geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

Opmerkingen

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Informatiebladen

Artikelnummer Omschrijving Kleur Verpakking Eenheid Prijs Particulier
incl BTW
VAR-000173
VAR-000173
Varistone BBL Grijs 25 kg zak ZAK € 49,60
Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.